קודקוד הנדסה וניהול בע"מ

בן יהודה 97, ת"א 63401

טל': 03-5221015

פקס: 077-5070215

תחומי פעילות החברה


ניהול תיאום תכנון ופיקוח
פעילות החברה מתבצעת כך שתתאפשר זמינות מלאה של גורם מטפל, מהירות תגובה ושיפור הבקרה הפנימית. לכל פרויקט נקבע צוות המורכב, ממהנדס אזרחי ואנשי מקצוע מומחים, בהתאם לאופי הפרויקט וצרכיו. הצוות מלווה את הפרויקט משלב בדיקת הכדאיות הראשונית, דרך תהליך הביצוע ועד לשלב המסירה.

כדאיות פרויקטים עבור יזמים
החברה עורכת בדיקת היתכנות עסקית עבור יזמים. הפיקוח כולל עריכת בדיקות כדאיות (דו"חות אפס) ופיקוח כספי והנדסי שוטף (דו"חות שוטפים). בשלב הכנת הבדיקה העסקית או דו"ח האפס, משולבת פעילות אנשי הצוות בהתאם להתמחותם כך שלכל בדיקה עסקית/דו"ח אפס מצורף סקר שוק מפורט, נערכת בדיקה של המצב המשפטי והתכנוני ונבדקת ישימות פרוגרמת הפרויקט.

Turn key project
קודקוד הנדסה וניהול בע"מ פועלת מתוך הניסיון העשיר בניהול הנדסי ומנהלת עבור לקוחות שונים פרויקטים בשיטה המבטיחה ללקוח- היזם, פרויקט העומד ביעדי התקציב, לוח הזמנים ובאיכות כפי שהוכתב על ידו, דבר המאפשר ללקוח שקט נפשי ותכנון ארוך טווח באשר לתכניותיו ויעדו.

הערכות שווי
שרותי ההערכות ניתנים בתחומים שונים, להלן פירוט הערכות בהן החברה עוסקת:
- הערכת שווי למטרת ייזום של מקרקעין – מגרשים, נכסים מסחריים, מבנים צמודי קרקע,   דירות, מבני תעשיה, מבני משרדים, מגרשים חקלאיים, נחלות, נכסים מניביים (תחנות דלק, מלונות) וכיו"ב.
- הערכת שווי למטרת העמדת הנכס לביטחונות אשראי עבור כל הבנקים בארץ.
- הערכת שווי למטרת מימוש נכסים/כינוס נכסים, עבור כונסי נכסים מטעם בנקים.
- בחינת כדאיות כלכלית של פרויקטים בתחום הנדל"ן ויעוץ להשבחת מקרקעין.
- ליווי, קידום ויזום של תכניות בנין ערים – ממועד תחילת הכנתן ועד לאישורן הסופי.
הערכות השווי ניתנות על בסיס נסיוננו העשיר ואינו מהווה הערכת שווי לטובת גורמים רישמיים.

.כל הזכויות שמורות לקודקוד הנדסה וניהול בע"מ ©